Ανακαίνιση Swarovski Ιωάννινα
Έκδοση Οικοδομικής Άδειας & Επίβλεψη Κατασκευής
Ηλιακό Σύστημα Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας
Κατασκευή Αίθουσας Τελετών
Λέβητες